[1]
Ibrahim, R. , Hamat, M.F. and Zainal Abidin, A. 2022. Mawad al-Aqyisah dalam Karya Abkar al-Afkar oleh al-Amidi: Analisis dan Terjemahan: Mawad al-Aqyisah in Abkar al-Afkar by al-Amidi: An Analysis and Translation. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 24, 2 (Dec. 2022), 1–34. DOI:https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.1.