[1]
Ramli, M.H. and Rosli, M.S. 2022. Ta‘rifāt Jāwī oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 24, 2 (Dec. 2022), 35–98. DOI:https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.2.