[1]
Wan Abdullah, W.S. 2000. Falsafah al-Kindi Tentang Akal: Analisis Awalan dan Terjemahan Risalah Fi al-’Aql. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 1, 1 (Dec. 2000), 71–100.