[1]
Abdul Rahman, N.F. and Mohd Khambali @ Hambali, K. 2016. Kesediaan Pemimpin Agama Muslim dan Kristian dalam Membentuk Keharmonian Agama: Keperluan dan Limitasi: Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 18, 2 (Dec. 2016), 103–148. DOI:https://doi.org/10.22452/afkar.vol18no2.3.