[1]
Abd. Latif, F. and Abdul Hamid, F. @ A.F. 2014. Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 15, 1 (Jun. 2014), 45–68.