[1]
Hamat, M.F., Wan Abdullah, W.S., Che Seman, A., Tengku Kasim, T.S.A., Syed Abdul Rahman, S.M.H., Abd Latif, F. and Che Husin, F. 2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam. 8, 1 (Jun. 2007), 207–240.