(1)
al-Shafe’i, H. M.; Wan Abdullah, W. S. Hakikat Ilmu Kalam: Definisi, Matlamat, Metode, Topik Perbincangan Dan Kedudukannya Dalam Ilmu-Ilmu Islam. AFKAR 2017, 5, 1-24.