(1)
Wan Abdullah, W. S. Pengajian Falsafah Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia: Sukatan, Masalah Dan Cabaran Pengajian. AFKAR 2006, 7, 197-226.