(1)
Mohd Khambali @ Hambali, K. Kepelbagaian Dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh Al-Ta’ayush Di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh Al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives. AFKAR 2020, 22, 73-102.