(1)
Wahab, M. R.; Hamat, M. F. Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought. AFKAR 2020, 22, 1-42.