(1)
Abd. Latif, F.; Abdul Hamid, F. @ A. F. Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani. AFKAR 2014, 15, 45-68.