(1)
Mamat, M. A.; Wan Abdullah, W. S. Tujuan Pendidikan Dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah Dalam Kitab Al-‘Alim Wa Al-Muta‘allim. AFKAR 2010, 11, 129-166.