(1)
Hamat, M. F.; Wan Abdullah, W. S.; Che Seman, A.; Tengku Kasim, T. S. A.; Syed Abdul Rahman, S. M. H.; Abd Latif, F.; Che Husin, F. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian Di SMKA Negeri Melaka. AFKAR 2007, 8, 207-240.