(1)
Hamat, M. F. Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan Al-Imam Al-Ghazzali. AFKAR 2002, 3, 33-56.