(1)
Suharto, U. Al-Attas Dan Al-Qaradawi Mengenai Islam Dan Sekularisme. AFKAR 2002, 3, 143-164.