Wahab, M. R., & Hamat, M. F. (2020). Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 22(2), 1–42. https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.1