Ramli, M. H. ., & Rosli, M. S. . (2022). Ta‘rifāt Jāwī oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 24(2), 35–98. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.2