Abd. Latif, F., & Abdul Hamid, F. @ A. F. (2014). Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 15(1), 45–68. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5708