Mamat, M. A., & Wan Abdullah, W. S. (2010). Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah dalam Kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 11(1), 129–166. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5804