Hamat, M. F., Wan Abdullah, W. S., Che Seman, A., Tengku Kasim, T. S. A., Syed Abdul Rahman, S. M. H., Abd Latif, F., & Che Husin, F. (2007). Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 8(1), 207–240. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5900