Hamat, M. F. (2002). Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 3(1), 33–56. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6017