Suharto, U. (2002). Al-Attas dan al-Qaradawi Mengenai Islam dan Sekularisme. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 3(1), 143–164. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6022