WAN ABDULLAH, W. S. Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 197–226, 2006. Disponível em: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312. Acesso em: 27 feb. 2024.