MOHD KHAMBALI @ HAMBALI, K. Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta’ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives. Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 73–102, 2020. DOI: 10.22452/afkar.vol22no1.3. Disponível em: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/24690. Acesso em: 28 feb. 2024.