GHAZALI, M. R. Tema-Tema Besar Pemikiran Muhammad al-Ghazali. Afkar-Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 123–140, 2001. Disponível em: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6012. Acesso em: 26 jan. 2022.