al-Shafe’i, Hasan Mahmud, and Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2017. “Hakikat Ilmu Kalam: Definisi, Matlamat, Metode, Topik Perbincangan Dan Kedudukannya Dalam Ilmu-Ilmu Islam”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 5 (1):1-24. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/12175.