Wan Abdullah, Wan Suhaimi. 2006. “Pengajian Falsafah Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia: Sukatan, Masalah Dan Cabaran Pengajian”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 7 (1):197-226. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312.