Wahab, Muhammad Rashidi, Mohd Fauzi Hamat, and Mohd Faizul Azmi. 2018. “Konsep Al-Qiyas Al-Usuli Dan Al-Qiyas Al-Mantiqi Dalam Pendalilan Akidah: The Concepts of Al-Qiyas Al-Usuli and Al-Qiyas Al-Mantiqi in Theological Reasoning”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 20 (2):53-92. https://doi.org/10.22452/afkar.vol20no2.2.