Mas’od, Mohd Aizam, and Mohd Fauzi Hamat. 2019. “Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 21 (1):1-52. https://doi.org/10.22452/afkar.vol21no1.1.