Wahab, Muhammad Rashidi, and Mohd Fauzi Hamat. 2020. “Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 22 (2):1-42. https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.1.