Ibrahim, Ruzaimi, Mohd Fauzi Hamat, and Azmil Zainal Abidin. 2022. “Mawad Al-Aqyisah Dalam Karya Abkar Al-Afkar Oleh Al-Amidi: Analisis Dan Terjemahan: Mawad Al-Aqyisah in Abkar Al-Afkar by Al-Amidi: An Analysis and Translation”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 24 (2):1-34. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.1.