Ramli, Mohd Hilmi, and Muhammad Syukri Rosli. 2022. “Ta‘rifāt Jāwī Oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik Di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 24 (2):35-98. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.2.