Abdul Rahman, Nur Farhana, and Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2016. “Kesediaan Pemimpin Agama Muslim Dan Kristian Dalam Membentuk Keharmonian Agama: Keperluan Dan Limitasi: Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 18 (2):103-48. https://doi.org/10.22452/afkar.vol18no2.3.