Mamat, Mohd Anuar, and Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2010. “Tujuan Pendidikan Dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah Dalam Kitab Al-‘Alim Wa Al-Muta‘allim”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 11 (1):129-66. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5804.