Hamat, Mohd Fauzi, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif, and Faridah Che Husin. 2007. “Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian Di SMKA Negeri Melaka”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam 8 (1):207-40. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5900.