Wahab, M. R. and Hamat, M. F. (2020) “Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 22(2), pp. 1–42. doi: 10.22452/afkar.vol22no2.1.