Ramli, M. H. . and Rosli, M. S. . (2022) “Ta‘rifāt Jāwī oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(2), pp. 35–98. doi: 10.22452/afkar.vol24no2.2.