Sa’ari, C. Z. (2007) “Sumbangan Haji Daud Bin Haji Omar al-Libadi Bukit Abal dalam Perkembangan Tasawuf di Kelantan”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 8(1), pp. 57–82. Available at: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5893 (Accessed: 28 September 2022).