[1]
M. A. Mas’od and M. F. Hamat, “Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu: An Analysis of the Definition of Companion in Several Malay Shiite Works”, AFKAR, vol. 20, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2018.