[1]
H. M. al-Shafe’i and W. S. Wan Abdullah, “Hakikat Ilmu Kalam: Definisi, Matlamat, Metode, Topik Perbincangan dan Kedudukannya Dalam Ilmu-Ilmu Islam”, AFKAR, vol. 5, no. 1, pp. 1–24, Dec. 2017.