[1]
M. A. Mas’od and M. F. Hamat, “Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic”, AFKAR, vol. 21, no. 1, pp. 1–52, Jun. 2019.