[1]
K. Mohd Khambali @ Hambali, “Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta’ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives”, AFKAR, vol. 22, no. 1, pp. 73–102, Jun. 2020.