[1]
M. R. Wahab and M. F. Hamat, “Kedudukan Ilmu Mantik Dalam Pemikiran Islam: The Position of Logic in Islamic Thought”, AFKAR, vol. 22, no. 2, pp. 1–42, Dec. 2020.