[1]
R. . Ibrahim, M. F. . Hamat, and A. . Zainal Abidin, “Mawad al-Aqyisah dalam Karya Abkar al-Afkar oleh al-Amidi: Analisis dan Terjemahan: Mawad al-Aqyisah in Abkar al-Afkar by al-Amidi: An Analysis and Translation”, AFKAR, vol. 24, no. 2, pp. 1–34, Dec. 2022.