[1]
F. Abd. Latif and F. @ A. F. Abdul Hamid, “Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani”, AFKAR, vol. 15, no. 1, pp. 45–68, Jun. 2014.