[1]
M. F. Hamat, “Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka”, AFKAR, vol. 8, no. 1, pp. 207–240, Jun. 2007.