[1]
M. F. Hamat, “Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali”, AFKAR, vol. 3, no. 1, pp. 33–56, Jun. 2002.