[1]
U. Suharto, “Al-Attas dan al-Qaradawi Mengenai Islam dan Sekularisme”, AFKAR, vol. 3, no. 1, pp. 143–164, Jun. 2002.