Wan Abdullah, W. S. “Pengajian Falsafah Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia: Sukatan, Masalah Dan Cabaran Pengajian”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 7, no. 1, Dec. 2006, pp. 197-26, https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312.