Mohd Khambali @ Hambali, K. “Kepelbagaian Dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh Al-Ta’ayush Di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh Al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 22, no. 1, June 2020, pp. 73-102, doi:10.22452/afkar.vol22no1.3.